1 от 4 жертви на трафик на хора в света е дете. A21 България дава съвети как да предпазим децата и близките ни

0
Как да предпазим децата от трафик на хора

Всяка майка има свои страхове – детето да не падне, да не се задави, после да не попадне в лоша компания, да не научи наркотици или пък да не избяга от дома, да не посегне на здравето си. Отвличането на дете или близък е сред моите най-големи ужаси, затова ми се иска днес да дам трибуна на фондация „А21 България“, която е част от световната „А21“, чиято основна дейност е борбата срещу трафика на хора и съвременното робство, в което живеят над 20 млн. души по цял свят днес.

Усилията на А21 в работата срещу трафика на хора в и извън България са резултат на разбирането, че в XXI век не е допустимо да има толкова много роби по света, повече откогато и да било в човешката история.

Фондацията е изградила дългосрочни партньорства с държавни институции като Националната комисия за борба с трафика на хора, както и Местните комисии, но също така и с редица неправителствени организации, сдружения и дружества, които също посвещават труда си на опълчването срещу робството днес.

Поставяйки си амбициозната цел да няма жертви на трафик в България,

А21 фокусира работата си в няколко основни направления на работа:

ученически презентации,

професионални обучения,

работа с доброволци,

публични кампании,

обществени събития и инициативи,

управление на услуги,

директна работа с жертви,

опериране на ресурсна телефонна линия.

Разговарях с представители на организацията в България, за да разберем повече как ние да предпазим близките и децата ни, къде да подаваме сигнал при нужда и каква превенция може да осъществим с наръчниците, които те са подготвили на български език за деца и за възрастни.

Каква е статистиката за трафика на деца в света и за България?

Според световната статистика всяка 1 от 4 жертви на трафик на хора е дете.

За изминалата година организацията е работила по 5 случая на трафик на деца. Това обаче е едва 1% от случаите, тъй като само толкова стигат биват спасени и стигат до статистиката. Съдбата на останалите 99% не е ясна.

Как реално помагате в случай на отвлечено дете?

Нашата организация има роля на координатор в такива случаи. И пак зависи от конкретната ситуация – дали в отвличането е замесен родител или друг член на семейството, дали говорим за трансгранично отвличане и т.н. За най-ефективното намиране и спасяване на детето се привличат максимален брой държавни институции, местни органи на властта, неправителствени организации и разбира се ДАЗД. Все пак ако не са налице индикации, че детето е станало жертва на трафик на хора, е по-добре да се подаде сигнал на горещата линия за изчезнали деца -116 000, където освен главното, семействата на изчезнали деца могат да получат насоки и подкрепа.

Бихте ли дали няколко основни съвета за ежедневието ни, които да запомним и да сме внимателни за нас и нашите деца, за съседите и близките ни хора?

Повишаването на информираността относно опасностите, свързани с трафика на хора, има силата да премахне трафика на хора навсякъде и екипът ни повече от десетилетие вижда силата в действията на всеки един, осмелил се да повярва, че робството може да бъде премахнато. Затова сме създали ресурси за онлайн безопасност, безопасна кандидатура за работа и родителските образователни наръчници. Вижте ги тук на английски език:

https://www.a21.org/content/education/grc2u8

Поради своята наивност и доверчивост, децата са под особено голям риск от онлайн експлоатация. Образователните наръчници помагат на родителите да проведат жизненоважни разговори с децата си относно тяхната безопасност и да предприемат превантивни мерки в тази насока.

Кои са основните проблеми, с които се борите и какви превантивни мерки вземате срещу тях?

Организацията се бори с проблема трафик на хора. Най-често срещаните форми на трафика на хора са с цел сексуална и трудова експлоатация. Затова и голяма част от работата ни е насочена към борбата с тези видове трафик.

Най-просто казано трафикът на хора с цел сексуална експлоатация представлява принуждаването на момичета да проституират против волята си. Да спят с мъже насилствено. Три са основните начини, по които жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация биват привлечени.

1. ИЗМАМА – било то чрез фалшиво предложение за работа в страната или чужбина или лъжливо обещание за по-добро бъдеще.

2. ЛЮБОВ – така наречения LOVERBOY модел – третият най-разпространен метод за набор на жертви, при който трафикантът влиза в ролята на романтичен мъж и започва да ухажва потенциалната си жертва. Той се представя в най-добра светлина – купува й подаръци, дрехи, води я хубави ресторанти, на почивки и като цяло й предлага всичко, за което едно момиче може да си мечтае. В даден момент обаче той показва истинската си самоличност и принуждава момичето да спи с други мъже или да работи тежка работа в продължение на дълги часове.

3. ЗАПЛАХА – в този случай жертвата бива заплашена, че ако не се съгласи да прави това, което искат от нея, тя или нейното семейство ще пострадат.

Най-популярният начин за проучване, набиране и подлъгване на жертви е ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО. Ето защо организацията е споделила съвети за онлайн безопасност:

https://www.a21.org/content/education/grc2u8

Tрафикът на хора е с цел трудова експлоатация пък означава човек да бъде принуден да работи тежка работа в продължение на много часове на ден, без да получава заплащане и да бъде държан в ужасни условия на труд и живот. трафик на хора е с цел трудова експлоатация. Това означава човек да бъде принуден да работи тежка работа в продължение на много часове на ден, без да получава заплащане и да бъде държан в ужасни условия на труд и живот. Средната възраст на жертвите на трафика е 12, а експлоатирането на детски труд е основна причина тази възраст да е толкова ниска.

В България, жертви на трудова експлоатация стават хора, които търсят предимно сезонна работа у нас или в чужбина, а професиите, за които кандидатстват са неквалифицирани. С други думи не е необходимо да имат опит. уязвимостта е причината мнозина да попадат в капана на трафика на хора, а в голям процент от случаите (44.51%) това се случва като жертвите приемат неясни или съмнителни оферти за работа, които в последствие се оказват фалшиви. Именно фалшивата обява за работа е най-често срещаната схема за въвличане на хора в трафик.

А21 работи върху превенцията на трафик като разпространява информация с цел да намали уязвимостта на хората. В България един от най-ценните ресурси в борбата с трафика на хора е

Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 0 800 20 100.

Безплатна, денонощна и анонимна линия, на която всеки може да се обади, да потърси помощ, да подаде сигнал при подозрения за случай на трафик или просто да потърси информация.

Има ли организации, с които работите добре в България и как ние като обикновени граждани и родители можем да бъдем полезни?

Националната комисия за борба с трафика на хора е основен партньор на А21 България, но наред с правоприлагащите органи, работим съвместно и с много НПО-та. Чрез тях успяваме да осигурим на спасените жертви на трафик безопасен подслон в различни точки на страната, да насочим хората, които се обаждат на НТЛБТХ според нуждите, които имат и мястото на което се намират. Примерно ако ни се обади човек от района на Бургас и има нужда от психологическа подкрепа, благодарение на нашите партньори можем да му предложим такава без да се налага нуждаещия се да пътува до столицата. НПО ни партнират и в мисията ни да информираме обществото за проблема трафик на хора и как всеки може да се предпази от попадане в такава ситуация.

Начинът, по който всеки един човек може да се включи в борбата с трафика на хора е като образова себе си и близките си относно опасностите на трафика на хора и подаде сигнал на Националната телефонна линия за борба с трафика – 0 800 20 100, ако има съмнения за случай на трафик.

https://www.a21.org/content/bulgaria/gr4ut4

Какви хора се обръщат към вас за помощ?

В 73% от случаите към нас се обръщат членове на общността – това са хора, които са забелязали нещо нередно и имат съмнения, че са свидетели на ситуация на трафик на хора и членове на семейството или приятели на потенциалната жертва. В 84% от сигналите, получени през 2020 година жертвата е пълнолетно лице, но макар и значително по-рядко – жертви на трафик стават и децата. В такъв случай винаги е много предизвикателно и когато ситуацията касае дете ние я тълкуваме като кризисна и спешна и това става приоритет номер едно за екипа ни. В зависимост от спецификата на случая следваме различни процедури, но винаги уведомяват компетентните органи и ДАЗД. Работата по всеки случай и особено, когато става дума за дете тече паралелно на няколко нива. Мултидисциплинарен екип и различни органи и институции вземат роля в спасяването, разследването, осигуряване на базисни нужди, възстановяването и търсенето на справедливост за жертвата.

За финал споделям един от постовете на организацията в България от инстаграм профила й в помощ на всички нас като родители

Нека не живеем в постоянен страх, че нещо лошо ще се случи, но и да се информираме за опасностите от всякако естество и да знаем, че има организации, към които можем да се обърнем:)

About author

Radostna Mama

Майчинството е забава и ви каня да я изживеем заедно на страниците на Radostna Mama. Нека забравим за битовите грижи при отглеждането на децата и да се отдадем на веселите моменти, шарените игри и пазаруването. Нека запечатаме в снимки всички свежи моменти и да ги споделяме!

No comments